Useful Links

Smt. Kaushalya Narayan Memorial Gold Medal

1977 ---
1978 Sreela Mazumdar
1979 Shobha L Chary
1980 J. K. Laisram
1981 Deepa Bijoor Dasgupta
1982 Meenu M. Bhandari
1983 R. Shakuntala
1984 Ameeta Chaddha
1985 ---
1986 Harmeet S. Singh
1987 Manoranjan Kaur Virk
1988 ---
1989 ---
1990 C.V. Siva Naga Kumari
1991 P. N. Bhagya Devi
1992 Rajyashri S. Waghray
1993 Charul Baranwal
1994 Arti Agarwal
1995 ---
1996 ---
1997 Sudha Koka
1998 Ambika S. Kaur
1999 Limitula
2000 Vaishali Naik
2001 Sophia Martin
2002 Sucheta Rout
2003 Vrindaba Cohil Laxmansingh
2004 Farah Iqbal
2006 Aarti Saxena
2007 Chintha Anna Issac
2008 P. Vinitha Sekhar
2009 Shweta Bector & Vijayarani S.
2010 Rajeshwari R. Nair
2011 Shah Sarika Ramachandra
2012 Azmeera K. Naik
2013 Swati Chopra
2014 Spurthi Reddy
2015 Goldi Sharma
2016 Ms. Mini Choudhary
2017 Akshatha Shrinivas
2018 Smriti Mishra
2018 Neetisha Verma